บรรยากาศดี

ตั้งอยู่ที่สะพานเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ท่ามกลางแมกไม้

และสายน้ำ ทำให้มีบรรยากาศดีสมดั่งชื่อของร้านอาหาร แล้วยังมีรายการอาหารอีกหลายเมนูที่อร่อยให้ลูกค้าเลือกทาน.